KEDUDUKAN DAN KEUTAMAAN SABAR

Kehormatan kita diukur dari MULUT kita. Apa yang kita ucapkan saat dihadapkan pada keadaan yang baik? Sudahkah kalimat penuh syukur? Lalu apa yang kita ucapkan saat dihadapkan pada keadaan yang buruk? Sudahkah kalimat penuh sabar? Karena keimanan seseorang akan terbukti ketika mendapatkan ujian. Seseorang yang beriman itu jika diberi nikmat ia bersyukur dan jika diberi musibah ia bersabar. Berlebih-lebihan itu tidak diperbolehkan dalam islam, tetapi ada dua hal yang boleh berlebih yaitu syukur dan sabar. Syukur sudah kita bahas pada tulisan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang sabar.

Di dalam Al-Quran ada sebanyak 90 tempat yang mengandung kata sabar, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 153, “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.” Atau pada surah Ali Imran ayat 200, “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu …..” Serta masih banyak lagi ayat yang menyebutkan perintah sabar.

Kalau kita perhatikan 2 contoh ayat di atas, keduanya diawali dengan kata “Wahai orang-orang yang beriman!…” Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah salah satu ciri keimanan. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa Sabar itu adalah setengah dari keimanan, dan setengahnya lagi adalah syukur. Sabar juga merupakan perintah yang mulia dari Allah dan memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi nan mulia.

Allah memerintahkan kita, orang beriman, untuk bersabar. Agar kita lebih termotivasi untuk menerapkan sikap sabar, berikut akan saya sampaikan beberapa keutamaan dari sabar:

 1. Pujian Allah terhadap orang yang bersabar

“…..Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah:177)

 1. Mendapatkan kecintaan Allah

”….Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.” (Ali Imran:146)

 1. Ampunan, rahmat dan hidayah beserta orang-orang yang sabar

“… Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuahnnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunujuk.” (Al-Baqarah:156-157)

 1. Mendapat ganjaran lebih baik dari amalnya

“….Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.” (Az-Zumar:10)

 1. Mendapat pahala yang besar dari Allah

“…Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.” (Hud:11)

 1. Mendapat martabat yang tinggi dan syurga

“Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi (dalam surga) atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.” (Al-Furqan:75)

 1. Kata ulama tentang sabar
 • “Sebaik-baik kehidupan adalah dengan kesabaran. Kalau sabar ada pada seseorang, maka dia mulia.” Umar bin Khattab
 • “Sabar dalam keimanan bagaikan kepala dalam tubuh.” Ali bin Abi Thalib
 • “Sabar adalah satu kekayaan dari kekayaan yang baik.” Hasan Al-Bashri
 • “Semua amal diketahui ganjanrannya kecuali orang yang sabar.” Sulaim Ibnu Qasim

Nah, kita udah mengetahui kedudukan dan keutamaan sabar, tinggal prakteknya aja nih. Mari kita berlomba-lomba menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sabar adalah jalan terbaik, maka bersabarlah. Semoga Allah izinkan kita untuk selalu berlaku sabar.Aamiin.

Rate this article!
Tags: